Conform legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi,detalii


Prin obiectul nostru de activitate si prin specialistii ei firma noastra va poate asigura urmatoarele servicii:

 1. home1 intocmire si monitorizare financiar-contabila sintetica si analitica;
 2. raportari fiscale, lucrari trimestriale, semestriale si anuale pentru toate activitatile ce fac parte din domeniul domeniul dvs. de activitate;
 3. intocmire, monitorizare si certificare situatii financiare in concordanta cu prevederile legale in vigoare;
 4. asistenta si consultanta de specialitate in domeniul economico-financiar prin supravegherea sau executie propriu-zisa a diverselor lucrari de specia

  home1
 • - analize diacnostic:
 • - evaluari si reevaluari ale patrimoniului;
 • - studii de fezabilitate;
 • - planuri de afaceri;
 • - documentatii de creditare la institutii de credit;
 • - diverse documentatii economico-financiare privind desfasurarea activitatii incadru zonelor defavorizate, zonelor libere,parcurilor industriale, inlesnire si acordare de facilitati diverse;
 • - declaratii diverse impuse de institutii economice abilitate de lege;
 • - diverse lucrari de audit financiar, consultanta si management in domeniul economico-financiar, titluri de valoare, instrumente de decontare.

  5. lucrari de retratare, revizuire si ajustare a situatiilor financiare in vederea trecerii la evidenta contabila pe baza standardelor internationale de contabilitate si corelarea cu noile standarde internatioanale de raportare financiara (IFRS);
  6. lucrari decontabilitate aprofundata referitor la:

  home1
 • - fuzionari, divizari, lichidari:
 • - consolidarea conturilor si contabilitatea de grup;
 • - leasing financiar si operational;
 • - investitii imateriale.

  7. lucrari de control gestionar si de fond asupra gestiunii si patrimoniului societatii pe total activitate firma, grup sau pe fiecare coordonata in parte.
  8. lucrari de cenzorat statutar si audit intern coform prevederilor legale in vigoare.
  9. orice lucrari de consultanta, asistenta si executie propriu-zisa in domeniu economic, comercial, fiscal, juridic, informatic, baze de date, etc.
  10. prin baza de date proprie firma asigura actualizarea permanenta din punct de vedere metodelogic si juridic atuturor lucrarilor si serviciilor pe care le efectueaza referitor la activitatea pe care o desfasoara firma (firmele) dvs.

 !

  !


  Specialistii firmei noastre va pot asigura managementul total ala activitatii firmelor pe care le detineti de la infiintarea acestora continuand cu desfasurarea obiectului de activitate, raporturile financiare, monitorizarea in dinamica si periodicitate a activitatii desfasurate si a rezultatelor obtinuteScopul unei viitoare colaborari cu dvs. consideram ca este urmatorul:
  home1
 1. protejarea averii (patrimoniului) fimei (firmelor)dvs. fata de actiunea nociva a factorilor interni si externi generate de:
  • - necunoasterea si respectarea legilor;
   - neinterventia la timp sau interventia neadegvata a diferitilor factori de management
 2. cresterea profitului pe baza conceptului de capital si de mentinere a capitalului financiar si fizic;
 3. satisfacerea unei datorii implinite din partea ambilor parteneri. Toate lucrarile se efectueaza in mediu computerizat pe baza de contracte de prestari servicii cu tarife attractive si negociabile amiabil si bilateral cu respectarea clauzelor de confidentialitate, parteneriat reciproc si a principiilor generale valabile ce guverneaza exercitarea acestei profesii.
 home home      contact contact
© Designed by GelsonCom       Director web >