Audit:

home1
 • Audit financiar conform standardelor internationale de raportari (IFRS) si a reglementarilor conforme cu directivele europene;
 • Auditarea partiala a situatiilor financiare la cererea beneficiarului;
 • Intocmirea si certificarea situatiilor financiare (bilant);


  Contabilitate:

home1
 • Contabilitate financiara si de gestiune;
 • Intocmirea situatiilor financiare adecvate la specificul activitatii dv;
 • Intocmirea situatiilor financiare conform standardelor internationale;
 • Intocmirea bilantului contabil, a declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli; Expertiza contabila judiciara sau extrajudiciara;
 • Externalizarea partiala a unor servicii financiar-contabile (imobilizari, salarii, etc);


  Impozite si taxe:

home1
 • Consultanta privind fiscalitatea la nivelul organizatiei dv;
 • Impozitul pe venitul global;
 • Impozitul pe profit;
 • Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a venitului;
 • TVA;
 • Asigurari sociale;
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;

  Consultanta financiara si fiscala:

home1
 • Analiza fluxurilor financiare si a situatiei cash-flow-ului;
 • Analiza situatiei datoriilor si creantelor;
 • Consultanta pentru efectuarea operatiunilor de divizare, fuziune, lichidare;
 • Asistenta in cadrul proceselor de due diligence.  Management

home1
 • Managementul costurilor
 • Managementul proiectelor
  • - Conceptie;
   - Planificare;
 • Implementare/Consultanta in domeniul managementului strategic
  • - analiza punctelor tari si slabe ale intreprinderii (analiza SWOT);
   - elaborarea unei viziuni si formarea strategiei de firma;
 • Consultanta in domeniul activitatii de marketing
 • Consultanta in domeniul managementului financiar
  • - politica de finantare a firmei;
   - politica de alocare a capitalurilor;
   - analiza financiara;

  Alte servicii:

home1
 • Consultanta in pornirea si dezvoltarea unei afaceri
 • Planuri de afaceri pentru finantari (PHARE, SAPARD, RICOP, etc);
 • Studii de fezabilitate;
 • Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite;
 • Evaluarea patrimoniului companiei;
 • Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile

 home home      contact contact
Designed by GelsonCom